Račí údolí 126, Uhelná
+420 584 440 161
info@raciudoli.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Created with Sketch.

GDPR 

Vážení, zákazníci od roku 2018  vstoupila v účinnost Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR, které upravuje ochranu osobních údajů fyzických osob.

Toto nařízení ukládá všem správcům osobních údajů, mezi které patří také vozimeobedy.cz, aby vhodným způsobem informovali subjekty údajů – zákazníky, klienty, zaměstnance či případě další osoby, o tom, že jsou osobní údaje zpracovávány, a to minimálně v rozsahu dle čl. 13 a 14 Nařízení GDPR.

 

 1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je

Račí údolí s.r.o.

se sídlem Uhelná 126, 79070 Javorník 

IČ: 25373340

telefon: 777946373

email: info@raciudoli.cz

 1. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.  Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 1. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce, a nebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

 1. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

 1. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje  nikomu dalšímu neposkytujeme. 

 1. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme.
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla Račí údolí s.r.o., Uhelná 126, 79070 Javorník

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO:  708 37 627
se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
web:https://www.uoou.cz

 

Za správnost odpovídá :

Martina Řehová

Více zde:www.raciudoli.cz