Všeobecné podmínky

Created with Sketch.

Všeobecné podmínky Račí údolí s.r.o.

Račí údolí s.r.o. IČO: 25373340 DIČ: 25373340

Uhelná 126, Račí, údolí, pošta Javorník, PSČ 790 70

Rezervace
Rezervace se provádí přes stránky www.raciudoli.cz prostřednictvím online rezervace, která probíhá přes platební bránu platbou online, nebo převodem na účet. Na žádost hosta vystavujeme fakturu.
Rezervace je závazná a dá se měnit jen v případě vratné platby.

Zrušení pobytu:
Zákazník zrušení rezervace nahlásí e-mailem na adresu recepce@raciudoli.cz ,nebo na telefonním čisle 604209900 nebo na čísle 584440161 buď prostřednictvím sms nebo hovoru.

Storno poplatek:
Vratná platba- Klient má právo od objednávky odstoupit bez storno poplatků - nejpozději 2 dny před termínem příjezdu.
Nevratná platba – klient nemá právo na vrácení peněz a zaplatí 100% cenu za ubytování.

V případě, že host nastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob, hradí celý rezervovaný pobyt.

Pojištění pobytu:
Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škodu způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené NEODPOVÍDÁME. Za situace způsobené vinou penzionu .

Ukončení pobytu ze strany pronajímatele:
Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:
1) dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu
2) dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu
3) v případě že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení(vandalismus)

Upozorňujeme, že nevzniká právo na vrácení platby za ubytování

Další informace:
1) V objektu je nutné používat vlastní přezůvky.
2) Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.
3) Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti.
4) Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.

5) Nástup do penzionu je možný nejdřív od 14:00 do 20:00. Ubytování po 20:00 je potřeba domluvit předem telefonickým kontaktem, nebo přes email.
6) Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.

7) Každý host (zástupce pokoje) má povinnost uhradit 200 Kč zálohu na klíč. V případě ztráty klíče od pokoje nebude vrácena záloha a peníze budou použity na náklady související s jejich celkovou výměnou (včetně klíčové vložky), bezpečnostní zámek do vchodových dveří.
8) Úhradu za ubytování je host povinen provést přes online rezervaci buď platbou online, nebo převodem na účet. Platba v hotovosti je možná jen v případě náhodného ubytování a to ve výši platného ceníku.
9) Ve vnitřních prostorách objektu (výjimka venkovní terasy a venkovního areálu), je přísný zákaz kouření
10) Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
11) Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče na recepci  ubytovacího zařízení.
12) V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10. hodiny, jinak bude účtována další noc.
13) Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu.
14) V době od 22:00 do 7:00 musí být v ubytovacím zařízení dodržován noční klid.
15) Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení, pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
16) K parkování je možno využít vyhrazená parkovací místa před budovou penzionu, nebo parkoviště vedle areálu směrem k Tančírně zdarma, v případě jejich obsazení nevzniká nárok na žádnou slevu z ceny za ubytování. Parkování v areálu není možné.
17) V případě hrubého nebo opakovaného porušování podmínek ubytování má majitel objektu právo ubytování zrušit. 

 

V Uhelné 3.1.2022