Vítejte na stránkách Račího údolí

tel. 584 440 161, mobil: 777 946 373
21. 9. 2018 16:00 - 23. 9. 2018 16:00

MANA 2018

Setkání dobrých lidí 

Proč toto setkání – cítím, že je potřeba vylézt ze svých ulit, najít k sobě cestu, chtít se setkávat, sdělovat si zážitky a pocity z očí do očí. Mluvit otevřeně o Bohu, Ježíši Kristu a matce Zemi, dát větší sílu a energii modlitbě směřující k pravdě, lásce a přátelství. A to se mám může podařit, když se budeme setkávat a spojíme sílu našich srdcí, duší a tužeb o dobrý život již tady na zemi. Toto setkání je pro všechny, kterým není jedno jak žijí. V kterých svítí plamen, plamínek nebo jen jiskřička pravdy, lásky, naděje a úcty k matce Zemi. Proč se rozdělovat na katolíky, evangelíky a kdo ví jaké další církve, když Bůh je jen jeden a má nás všechny stejně rád.                                                                                           Srdečně zve Martina R.

 

Program připravujeme 

Už víme, že zahraje:

kapela Oboroh http://www.oboroh.cz/   

Eva Henychová http://www.evahenychova.cz/